© 2016 - 2020 JUST HOME All rights reserved.

KONSERWACJE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH :

Nasza firma oferuje szeroki zakres prac konserwacyjnych instalacji elektrycznych :

  1. określa zakres przeprowadzania prac konserwacyjnych instalacji elektrycznych;
  2. rozpoznaje typowe uszkodzenia instalacji elektrycznych;
  3. dobiera części zamienne elementów instalacji elektrycznej na podstawie danych katalogowych;
  4. dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów instalacji elektrycznej;
  5. dobiera mierniki do przeprowadzania pomiarów parametrów instalacji elektrycznych;
  6. sprawdza ciągłość przewodów fazowych i ochronnych;
  7. wykonuje pomiary parametrów instalacji elektrycznych;
  8. wykonuje wymianę uszkodzonych przewodów i podzespołów instalacji elektrycznych;
  9. sprawdza działanie środków ochrony przeciwporażeniowej;
  10. wykonuje prace konserwacyjne instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją