© 2016 - 2020 JUST HOME All rights reserved.

POMIARY ELEKTRYCZNE :

Oferujemy Państwu kompleksowe pomiary elektryczne :

  1. pomiary rezystancji izolacji instalacji i urządzeń
  2. pomiary rezystancji kabli i przewodów
  3. pomiary rezystancji uziemień
  4. pomiary impedancji pętli zwarcia
  5. pomiary instalacji odgromowych
  6. badania wyłączników różnicowoprądowych
  7. pomiary natężenia oświetlenia
  8. przeglądy pięcioletnie instalacji elektrycznych